Szkoła nauki Jazdy PRESTIŻ
Startujemy z nowym kursem!
Nie zwlekaj, dołącz do nas!
Uczymy z pasją 🙂
Arrow
Arrow
Slider

Witamy w Szkole Nauki Jazdy PRESTIŻ Jacek Czuczwara 🙂

Szkoła Nauki Jazdy PRESTIŻ Jacek Czuczwara oferuje wszystko co niezbędne, a nawet więcej, by zostać kierowcą:

PROFESJONALNE PODEJŚCIE

Szkoła Nauki Jazdy PRESTIŻ Jacek Czuczwara jest nową szkołą w mieście. Jako właściciel, a także instruktor dbam o najwyższy standard szkolenia kierowców.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek prawo.

Posiadam:

 • od 2006 roku uprawnienia w zawodzie instruktora,
 • od 2012 roku uprawnienia egzaminatora,
 • od 2014 roku uprawnienia instruktora doskonalenia techniki jazdy,
 • uprawnienia kat. AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, T.

Pasja z jaką wykonuję mój zawód cały czas daje efekty w postaci usatysfakcjonowanych kursantów.

Dzięki wykształceniu łatwiej jest mi przekazać wiedzę teoretyczną oraz pokierować kursanta tak, aby umiał tą wiedzę wykorzystać w praktyce, czyli w ruchu drogowym.

Zajęcia zawsze prowadzone są w miłej atmosferze. 

NASZE ATUTY

 • Instruktor z najwyższą zdawalnością według rankingu WORD OPOLE (powiat namysłowski).
 • Instruktor z uprawnieniami egzaminatora oraz doskonalenia techniki jazdy.
 • Możliwość zdawania egzaminu Państwowego na pojeździe Szkoły Jazdy Prestiż - Renault Clio IV.
 • Plac manewrowy WORD Opole w cenie kursu.
 • Możliwość wyjazdu do Wrocławia podczas trwania kursu (jazda po autostradzie i drodze ekspresowej).
 • Materiały szkoleniowe w cenie kursu (dostęp do bazy pytań www.zdamyto.com).
 • Każdy kurs kończy się wewnętrznym egzaminem teoretycznym i praktycznym przeprowadzonym na takich samych zasadach jak egzamin państwowy.
 • Kandydat na kierowcę pod okiem instruktora z uprawnieniami egzaminatora, może skorygować błędy podczas nauki jazdy.
 • Wieziemy na egzamin za darmo!
 • Podczas zajęć teoretycznych bufet z kawą i herbatą oraz wodą mineralną.
 • Posiadamy nowocześnie wyposażoną salę wykładową.
 • Oferujemy dogodne raty.

SALA WYKŁADOWA

Sala wykładowa znajduje się przy ul. Dworcowej 5 w Namysłowie. Wykłady prowadzone są metodą tradycyjną oraz przy użyciu sprzętu multimedialnego z wykorzystaniem techniki prezentacji interaktywnych.  Każdy z naszych kursantów otrzymuje dostęp do stale aktualizowanych materiałów dydaktycznych - testów, podręczników, kodeksów oraz dostęp do bazy pytań na www.zdamyto.com.

Naszą ofertę konstruujemy tak, aby każdy z naszych kursantów był z niej w 100% zadowolony. Możliwość rozłożenia płatności na WYGODNE RATY oraz godziny wykładów i jazd układane są optymalnie do tego, w jakich godzinach możemy się spotkać. 

PLAC MANEWROWY

Znajduje się przy Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie, umożliwia on kandydatowi zapoznanie się ze wszystkimi manewrami, których opanowanie jest konieczne do pozytywnego ukończenia egzaminu. 

W naszej szkole kursanci mają BEZPŁATNĄ możliwość poznania placu manewrowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu w trakcie trwania kursu, a co za tym idzie przystępują do egzaminu praktycznego z mniejszym stresem i większą pewnością swoich umiejętności.

Do Waszej dyspozycji oddajemy nowe Renault Clio IV, dokładnie takie same jak podczas jazdy egzaminacyjnej!

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS
 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia lub osoba, która nie później niż 3 miesiące po dniu rozpoczęcia kursu skończy 18 lat, w przypadku takiej osoby ma ona obowiązek dostarczenia oświadczenia o zgodzie rodziców do uczestnictwa w kursie (wzór oświadczenia do nabycia w biurze).
 2. Posiadanie numeru identyfikującego Profil Kandydata na Kierowcę.
 3. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 400 zł najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia kursu.
CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godzin wykładów (1 godzina = 45 minut).
 2. Osoba szkolona przed rozpoczęciem szkolenia ma obowiązek zapoznać się z terminami zajęć teoretycznych.
 3. Obecność na zajęciach teoretycznych jest obowiązkowa.
 4. Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
 5. Osoba szkolona obecność na zajęciach teoretycznych potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie przeprowadzonych zajęć.
 6. W przypadku nieobecności, osoba szkolona ma obowiązek odrobienia zajęć w następnym cyklu wykładów teoretycznych.
 7. W programie szkolenia znajduje się kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 8. Szkolenie teoretyczne zakończone jest próbnym egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym na zasadach egzaminu państwowego.
 9. Egzamin teoretyczny odbywa się po zakończeniu zajęć praktycznych i jest bezpłatny.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 1. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się po odbyciu zajęć teoretycznych.
 2. Szkolenie praktyczne składa się z co najmniej 30 godzin przy kat. B (1 godzina jazdy=60 minut).
 3. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się w miejscu i o godzinie ustalonej wcześniej w biurze lub bezpośrednio z instruktorem.
 4. Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z zasadami egzaminu państwowego.
NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH
 1. Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem, wliczając w ten okres tylko dni robocze.
 2. Odwołanie rezerwacji terminu szkolenia praktycznego powinno zostać dokonane telefonicznie lub smsem pod numerem telefonu 791 319 999. Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające i w takiej sytuacji Kursant jest zobowiązany do wykupienia tej samej ilości godzin.
EGZAMIN WEWNĘTRZNY
 1. Część praktyczna egzaminu wewnętrznego przeprowadzana jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
 2. Egzamin wewnętrzny praktyczny jest prowadzony przez kierownika Szkoły Nauki Jazdy Presiż Jacka Czuczwarę.
 3. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas trwania są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
 4. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów.
 5. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.
 6. W przypadku zakończenia egzaminu praktycznego z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności. W przypadku stwierdzonych na egzaminie wewnętrznym praktycznym zachowań zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego instruktor prowadzący może zalecić kontynuację szkolenia w liczbie godzin zajęć praktycznych niezbędnych do ich wyeliminowania.
 7.  Na wniosek osoby szkolonej egzamin wewnętrzny może zostać powtórzony.
 8. Zrealizowanie zajęć teoretycznych i praktycznych w liczbie określonej w rozporządzeniu nie daje podstaw do ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w przypadku uzyskania wyniku negatywnego z części teoretycznej lub części praktycznej egzaminu wewnętrznego.
ZAKOŃCZENIE KURSU
 1. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wewnętrznym teoretycznym i praktycznym osoba szkolona otrzymuje komplet dokumentów uprawniających do ustalenia terminu egzaminu państwowego.
 2. Osoba szkolona nie może otrzymać dokumentów w sytuacji nie uregulowania opłaty za kurs.

TERMINY

ZAPISZ SIĘ NA KURS JUŻ DZIŚ!

Dobrze wiesz, że najlepiej zacząć od początku! Więc zapisz się na kolejny kurs, który rozpocznie się:

07.12.2017 r. Godz.15:00

Pamiętajcie osoby, które swoje 18-ste urodziny obchodzą w MARCU mogą zapisać się na GRUDNIOWY kurs prawa jazdy kat. B.

Możecie to zrobić osobiście w biurze naszej szkoły, telefonicznie lub wysyłając sms'a z imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL.

CENNIK

KURS JUŻ OD 1500 PLN!

Cena kursu kat. B obejmuje 30 godzin teorii i 30 godzin zajęć praktycznych:

 • cena kursu nie obejmuje opłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny,
 • cena kursu kat. B nie obejmuje opłaty za orzeczenie lekarskie, opłata pobierana jest bezpośrednio przez lekarza przeprowadzającego badanie.

Jedna dodatkowa godzina jazdy to:

 • 50 zł dla kursantów Szkoły Nauki Jazdy PRESTIŻ Jacek Czuczwara,
 • 55 zł dla kursantów innych szkół lub chcących doskonalić jazdę.

Płatność za kurs może być rozłożona na następujące raty.

I rata – przy zapisie lub najpóźniej w 7 -ym dniu roboczym od dnia spotkania organizacyjnego– 400 zł.

II rata – po zakończeniu części teoretycznej,czyli w ostatnim dniu zajęć teoretycznych– min. 400 zł.

III rata – do 15 godziny szkolenia praktycznego – pozostała część kwoty za kurs, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Opłaty mogą być regulowane gotówką w biurze Szkoły lub przelewem na konto:

Szkoła Nauki Jazdy Prestiż Jacek Czuczwara

ul. Dworcowa 5, 46-100 Namysłów

Nr konta: Bank WBK 18 1090 2196 0000 0001 3397 7609

W przypadku wpłat na rachunek bankowy Szkoły, osoba szkolona jest zobowiązana przedstawić w biurze potwierdzenie dokonania tej operacji.

GALERIA

ZDAŁEŚ PRAWKO?

 

Sprawdź czy Twój dokument jest gotowy do odbioru!

ZRÓB PREZENT

PRAWKO NA PREZENT!

Jeżeli z okazji imienin, urodzin, gwiazdki czy 18-stki lub innej okazji chcesz jakiejś osobie zrobić prezent w postaci kursu prawa jazdy, jazd doszkalających, zgłoś się do naszego biura, a przygotujemy zaproszenie stosowne do okazji.

Kartę możesz kupić w siedzibie biura przy ul. Dworcowej 5 w Namysłowie.

UWAGA!

Środki na karcie podarunkowej można wykorzystać w okresie 6 miesięcy, a niewykorzystane środki na karcie nie podlegają zwrotowi. Kartę można wyłącznie zrealizować w Szkole Nauki Jazdy PRESTIŻ Jacek Czuczwara. 

OPINIE NASZYCH KURSANTÓW

Aż szkoda, że mam już to za sobą bo chętnie bym jeszcze z Jackiem pojeździła;) a tak na serio to... to każdy kto trafił na tego cudownego człowieka miał ogromne szczęście! Ja za swoje dziękuję i wspominam bardzo miło i bardzo często.
16406634_363317540719234_7510298972066875184_n
Anna S.
Z całego serca polecam. Prócz wiedzy i doświadczenia Pan Jacek podchodzi do kursanta indywidualnie, wspiera, motywuje i nie pozwala zwątpić. Wszystko na plus!
16406634_363317540719234_7510298972066875184_n
Manuela B.
Polecam pana Jacka jest to najlepszy instruktor, z super podejściem do każdego indywidualnie, wytłumaczy 50 razy to samo tak jak w moim przypadku. Prestiż jest to strzał w dziesiątkę pozdrawiam serdecznie, zdane za pierwszym!
16406634_363317540719234_7510298972066875184_n
Karolina Sz.
Byłem jednym z wielu zadowolonych kursantów! Teoria i praktyka za pierwszym razem! Polecam każdemu!!!
16406634_363317540719234_7510298972066875184_n
Janusz J.
Bardzo polecam pana Jacka, najlepszy instruktor !! Dobrze przekazuje informacje, wspiera i motywuje. Wszystko na tak:-)
16406634_363317540719234_7510298972066875184_n
Justyna K.
Najlepszy instruktor z wybitną cierpliwością, będący jednocześnie gwarancją zdanego egzaminu! Lepszego nie znajdziecie! Polecam!
16406634_363317540719234_7510298972066875184_n
Magdalena Z.

KONTAKT

Napisz do nas! Zadzwoń! Przyjdź!

Szkoła Nauki Jazdy PRESTIŻ Jacek Czuczwara

 • ul. Dworcowa 5, 46-100 Namysłów
 • jacekczuczwara@wp.pl
 • 791 319 999

POLUB NAS NA FB

 • BIURO CZYNNE:

PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 15.00
WTOREK: 10.00 - 12.00
ŚRODA: 12.00 - 15.00
CZWARTEK: 10.00 - 12.00
PIĄTEK: 12.00 - 15.00